Om du tar bilder eller filmar:

* håll telefonen liggande

* håll så stadigt som möjligt

* filma både på nära håll och på längre avstånd

* du kan naturligtvis tipsa oss utan bild

När du bifogar en film eller en bild godkänner du samtidigt att vi utan kostnad kan publicera den. Du kan också skicka med andra typer av dokument till ditt tips.

Som uppgiftslämnare till TV4 är du alltid anonym för våra tittare och garanterad källskydd. Men vi vill gärna att du berättar hur vi kan kontakta dig om vi på redaktionen behöver ytterligare information.


Vi behöver kunna kontakta dig.

Dina uppgifter kommer inte visas för någon annan.